head
Stowarzyszenie De Musica > Seminarium De Musica II

Seminarium De Musica II

W roku akademickim 2015/2016 działalność rozpoczęło drugie seminarium De Musica. Seminarzyści dzielą się ze sobą swoimi lekturami, wśród których punkt obowiązkowy stanowią anglosaskie czasopisma muzykologiczne oraz "Dziewiętnasty wiek" Carla Dahlhausa.

Efekty prac seminaryjnych udostępnione będą w tym miejscu.

MUZYKOLOGIA ANGLOSASKA: CZASOPISMA 

19th Century Music, Summer 2015

19th Century Music, Fall 2015

Zapraszamy na łamy bloga "Jak z żurnala. O czym piszą muzykolodzy"