head
Stowarzyszenie De Musica > Publikacje

Publikacje

Ukazały się drukiem następujące numery naszego internetowego pisma "De Musica":

 

  

Opublikowaliśmy teksty z konferencji "Krytyka muzyczna. Zagadnienia podstawowe, współczesne, historyczne" (IV konferencja z cyklu "Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki"), Warszawa, 9-11 stycznia 2009.

M. Bristiger, R. Ciesielski, B. Literska, J. Guzy-Pasiak (red.), Krytyka muzyczna. Teoria-historia-współczesność, t.1. Zielona Góra 2009 Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

oraz sesji poświęconej krytyce muzycznej Festiwalu De Musica Spotkania, Koncerty, spektakle, dyskusje, wystawy, edukacja muzyczna, Warszawa 13-18 września 2011.

M. Bristiger, R. Ciesielski (red.), Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?, t. 2, Zielona Góra 2012, Oficyna Wydawnica Uniwersytetu Zielonogórskiego