head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo Muzykalia > Muzykalia VI/Judaica 1

Muzykalia VI/Judaica 1

 

 

 

Muzykalia VI -2008-
JUDAICA 1

Redakcja:
Michał Bristiger - Redaktor Naczelny (Warszawa)
Antoni Buchner (Berlin)
Michał Klubiński (Warszawa)

Wydawca: Stowarzyszenie De Musica
Al. Armii Ludowej 6/16
00-571 Warszawa

13 MAJA B.R. ODESZŁA IRENA SENDLEROWA (1910-2008)

SPRAWIEDLIWA WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

W 1942 roku rozpoczęła współpracę z konspiracyjną Radą Pomocy Żydom "Żegota" organizując m.in. ucieczki z getta. Narażając życie, wyprowadziła z getta 2500 żydowskich dzieci.

W 1991 roku otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela.

W 2003 roku została odznaczona Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem cywilnym.

W 2006 roku stowarzyszenie Dzieci Holocaustu ustanowiło Nagrodę im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata".

W 2006 została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

 

SPIS TREŚCI


MICHAŁ BRISTIGER (Instytut Sztuki PAN, prof. em.)
Słowo wstępne

 

ERNEST BLOCH
List do dra Salliego Levi i World Centre for Jewish Music in Palestine z dn. 22 XII 1937 (przekł. Michał Klubiński), w: Philip V. Bohlman:
The World Centre for Jewish Music in Palestine 1936-1940: Jewish musical life on the eve of World War II. Oxford 1992 Clarendon Press

 

ERNEST BLOCH
Man and Music, „Musical Quarterly”, 19: 1933 nr 4

 

LEONID SABANIEJEW
Żydowska narodowa szkoła muzyczna, „Musical Quarterly”, 15: 1929 nr 3 (przekł. Michał Klubiński)

 

MICHAŁ BRISTIGER (Instytut Sztuki PAN, prof. em.)
O traktacie Leone Ebreo

 

HAROLD BLOOM (Yale University, New Heaven)
Utracona kultura żydowska, „The New York Review of Books”, 54: 2007 nr 11 z dn. 28 VI (przekł. Michał Klubiński). Recenzja książki The Dream of the Poem: Hebrew Poetry from Muslim and Christian Spain, 950-1492. Red. i przekł. Peter Cole. Princeton 2006 Princeton University Press

 

ANNA SZLAGOWSKA (przekł.)
Średniowieczne wiersze żydowskich poetów hiszpańskich.

ALEKSANDRA BILEWICZ (Kolegium MISH UW)
Pieśni judeohiszpańskie jako sfera autonomii kobiet sefardyjskich

 

PHILIP VILAS BOHLMAN
The World Centre for Jewish Music in Palestine 1936-1940: Jewish musical life on the eve of World War II. Oxford 1992, Clarendon Press: An Introduction

 

GUIDO FACKLER (Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde, Universität Würzburg)
Music in concentration camps 1933-1945, „Music and Politics”, 2007 nr 1 (przekł. Sławomir Wieczorek)

 

 ANDRÉ LAKS

O moim ojcu Szymonie Laksie i jego książce Gry oświęcimskie (przekł. pol. Antoni Buchner). Posłowie do książki Szymona Laksa Mélodies d'Auschwitz. Paris 2004 Éditions du Cerf

 

ANTONI BUCHNER (Berlin)
III Kwartet smyczkowy Szymona Laksa

 

BATSHEVA DAGAN
Spojrzenie; notę zestawiła Agata M
éhes-Paluszek

 

CLAUDE LANZMANN
Un vivant qui passe: Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944. Paris 1997 Mille et une nuits (przekł. Michał Bristiger).

 

MACIEJ JABŁOŃSKI (Katedra Muzykologii UAM)
Rozmowa, zło, muzyka...
Kilka uwag na temat rozmowy Claude'a Lanzmanna z Dr. Mauricem Rosselem

 

MICHAŁ BRISTIGER (Instytut Sztuki PAN, prof. em.)
Cesarz Atlantydy Viktora Ullmanna. Przedruk z programu polskiej premiery opery, Warszawa 2005, Warszawska Opera Kameralna (ENGLISH)

 

KAMILA STĘPIEŃ-KUTERA (Instytut Sztuki PAN, Studium doktoranckie)
Kompozytorzy Terez
ína – Gideon Klein. Muzyka przeciw Zagładzie

 

MARCIN KRAJEWSKI (Instytut Muzykologii UW)
Dodekafonia i pamięć czyli raz jeszcze o Ocalałym z Warszawy Arnolda Schönberga

 

MICHAŁ KLUBIŃSKI, oprac. (Instytut Muzykologii UW)
Utwory muzyczne do poezji Paula Celana oraz inspirowane nimi

 

MICHAŁ KLUBIŃSKI (Instytut Muzykologii UW)
Muzyka mową milczenia? Celanowskie Argumentum e silentio w Notturno (Quartetto III) (1986-1993) Luciana Berio

 

ANNA TENCZYŃSKA (Instytut Literatury Polskiej UW)
"Co powinno być funkcją sztuki, jeżeli ma mieć ona dla nas znaczenie?".
Estetyka i etyka w ujęciu Karola Bergera (na marginesie Teorii sztuki) oraz Romana Bergera (na marginesie lektury Celanstimmen Floriana Dąbrowskiego)

 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

KAROL BERGER, Potęga smaku. Teoria sztuki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008. Tłumaczenie: Anna Tenczyńska


MATERIAŁY HISTORYCZNE

JULES FRANCK
O żydowskiej muzyce liturgicznej, w: Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire. Red. Albert Lavignac. T. II. Paris 1929

MISCELLANEA

Dalia Atlas (Haifa) - nagrania, koncerty w Polsce, oprac. Michał Bristiger

PHILIP V. BOHLMAN: „New Budapest Orpheum Society” – Żydowski kabaret na wygnaniu. Pieśni współczesności (przekł. Sławomir Wieczorek)


Najnowsze nagrania wydawnictwa EDA (Berlin)


Noty o autorach

 

 

Copyright © by Michał Bristiger, Antoni Buchner and Michał Klubiński, Warszawa 2008
Copyright © by Stowarzyszenie De Musica, Warszawa 2008