head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo Muzykalia > Muzykalia III/Materiały konferencyjne 3

Muzykalia III/Materiały konferencyjne 3

Muzykalia III -2008-
Materiały Konferencyjne 3

Redakcja:
Michał Bristiger - Redaktor Naczelny
Jolanta Guzy-Pasiak

 

 

 

Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii
i teorii muzyki

 

Materiały z III konferencji muzykologicznej
organizowanej przez Stowarzyszenie De Musica
Warszawa, 24 – 25 listopada 2007

Michał Bristiger - kierownictwo sesji
Jolanta Guzy-Pasiak - sekretarz ds. organizacyjnych
i tematycznych

Stowarzyszenie De Musica składa podziękowanie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za udzielenie dotacji oraz Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu za pomoc w zorganizowaniu konferencji


SPIS TREŚCI

Muzykologia Carla Dahlhausa

ALICJA JARZĘBSKA, Uniwersytet Jagielloński
Systematische Musikwissenschaft w ujęciu Carla Dahlhausa, prekursora „muzykologii empirycznej” (tekst w przygotowaniu)


KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Carl Dahlhaus – Stefan Kunze: dwugłos o dramacie muzycznym Ryszarda
Wagnera


BOGUMIŁA MIKA, Uniwersytet Śląski

Kategoria „nowości” a zagadnienie przemian gatunkowych w muzyce (wedle Dahlhausa)


MARCIN KRAJEWSKI, Uniwersytet Warszawski

Bachowska fuga w webernowskiej orkiestracji - ujęcie Carla Dahlhausa

Teoria sztuki Karola Bergera (Stanford University)


ANNA TENCZYŃSKA, Uniwersytet Warszawski

„Co powinno być funkcją sztuki, jeżeli ma mieć ona dla nas znaczenie?” Estetyka i etyka w ujęciu Karola Bergera (na marginesie „Teorii sztuki”) oraz Romana Bergera (na marginesie lektury „Celanstimmen” Floriana Dąbrowskiego)


Muzyka wobec Holocaustu


SŁAWOMIR WIECZOREK, Uniwersytet Wrocławski
Muzyka po Zagładzie

ANTONI BUCHNER, Berlin

Szymon Laks i jego muzyka (tekst w przygotowaniu)


MICHAŁ KLUBIŃSKI, Uniwersytet Warszawski

Muzyka mową milczenia? Celanowskie „Argumentum e silentiow „Notturno” (Quartetto III) (1986-1993) Luciana Berio


Varia

MARCIN GMYS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wyspiański kompozytorów młodopolskich (tekst w przygotowaniu)


GIUSY CARUSO, Cosenza

Concerto „Musica e imagine”: M. Ravel „Miroirs” i O. Messiaen „Préludes” (tekst w przygotowaniu)

Pasażerka w ujęciu Zofii Posmysz, Andrzeja Munka i Mieczysława Weinberga

Dyskusja okrągłego stołu

Prowadzenie: MICHAŁ BRISTIGER, em. Instytut Sztuki PAN, BARBARA PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA, Instytut Sztuki PAN

Uczestnicy: MICHAŁ BRISTIGER, em. Instytut Sztuki PAN (muzyka), SŁAWOMIR BURYŁA,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (literatura), PAULINA KWIATKOWSKA, Uniwersytet Warszawski (film), NATALIA NIKOLSKA (sztuka rosyjska). W obecności autora książki

Program konferencji

Program koncert

Informacje o artystach

ELŻBIETA STERNLICHT, Universität der Künste, Berlin – fortepian