head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo Muzykalia > Muzykalia II/Materiały konferencyjne 2

Muzykalia II/Materiały konferencyjne 2

Muzykalia II -2008-
Materiały Konferencyjne 2

Redakcja:
Michał Bristiger - Redaktor Naczelny
Jolanta Guzy-Pasiak


Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii

i teorii muzyki

Materiały z II konferencji muzykologicznej
organizowanej przez Stowarzyszenie De Musica
Warszawa, 16-17 czerwca 2007

Michał Bristiger - kierownictwo sesji
Jolanta Guzy-Pasiak - sekretarz ds. organizacyjnych
i tematycznych

Stowarzyszenie De Musica składa podziękowanie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za udzielenie dotacji oraz Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu za pomoc w zorganizowaniu konferencji


SPIS TREŚCI

Muzykologia Carla Dahlhausa


ZOFIA DOBRZAŃSKA-FABIAŃSKA, Uniwersytet Jagielloński
Carla Dahlhausa koncepcja przemian języka dźwiękowego ok. 1600 r. w świetle jego „Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität” (1968)

KAROL SAUERLAND, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
Dahlhaus a Adorno


BOGUMIŁA MIKA, Uniwersytet Śląski
Kategoria „nowości” i jej przydatność dla muzyki (na bazie rozważań Dahlhausa)


MAGDALENA DZIADEK, Akademia Muzyczna im. F. Chopina
O eseju Dahlhausa na temat muzyki narodowej (tekst w przygotowaniu)


ANTONI BUCHNER, Berlin
Dwa punkty. (Na marginesie II Konferencji Muzykologicznej „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”, Warszawa 2007)

JOLANTA GUZY-PASIAK, Instytut Sztuki PAN
Schreker und die Moderne (Carl Dahlhaus Schönberg und andere: Gesammelte Aufsätze zur Neuen Musik)


MARIA STOLARZEWICZ, Uniwersytet Warszawski
Teoria opery według Carla Dahlhausa. Wybrane aspekty


MARTA WRYK, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Uniwersytet Warszawski
Styl późny w ujęciu Carla Dahlhausa


Varia


KAMILA STĘPIEŃ-KUTERA, Instytut Sztuki PAN
Kompozytorzy Terezína. Gideon Klein - muzyka przeciw Zagładzie


MARLENA GNATOWICZ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zagadnienia opery „Orfeusz i Eurydyka” Ernesta Křeneka (tekst w przygotowaniu)


MARTA WRYK, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Uniwersytet Warszawski
Samuel Barber: „Mélodies Passagères” do słów Rainera Marii Rilkego


MARCIN KRAJEWSKI, Uniwersytet Warszawski
„Antymechaniczna melancholia”. Na marginesie „Mélodies Passagères” op. 27 Samuela Barbera

Lektury

 

Ernest Guiraud i Claude Debussy Rozmowa

Jean Starobinsky Maska i człowiek (1990)

Program konferencji

Program koncertu


Informacje o artystach

ALEKSANDRA MIKULSKA,
Hochschule für Musik und Theater Hannover – fortepian

MICHAŁ PIETRZAK,
Akademia Muzyczna im. F. Chopina – fortepian

MARTA WRYK,
Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Uniwersytet Warszawski – sopran