head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo De Musica > De Musica XVI

De Musica XVI

De musica XVI - 2012

Z MATERIAŁÓW SEMINARIUM „DE MUSICA” 2012 

(DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU: REINHOLD BRINKMANN – MUZYKOLOG:

Aleksander Laskowski, Michał Bristiger, Sławomir Wieczorek, Ewa Schreiber)

 

SPIS TREŚCI

ALEKSANDER LASKOWSKI
Wagner i narodowy socjalizm w analizie Reinholda Brinkmanna

MICHAŁ BRISTIGER
Reinholda Brinkmanna nowe pojęcie „recepcji muzycznej”, w jej dwudziestowiecznej fazie

SŁAWOMIR WIECZOREK
Notatki z ostatniej książki Reinholda Brinkmanna

GRZEGORZ ZIEZIULA
Moniuszko's Halka – a Return to the Sources, transl. Zofia Weaver

ANNA SYLWIA SYDOW
Bronisław Edward Sydow (1886-1952). Wspomnienie

BARBARA PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA
Asprilio Pacelli, Sacrae cantiones, wyd./ed. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Monumenta Musicae in Polonia), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber pro Arte, Warszawa: Introduction (fragment), transl. Paweł Gruchała

EWA SCHREIBER
Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya [Music and Metaphor. The Compositional Thought of Pierre Schaeffer, Raymond Murray Schafer and Gérard Grisey],Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012: Abstract

WŁADYSŁAW MALINOWSKI
Barok na Spiszu. Nowy festiwal Rafała Monity

Seminarium De musica 2011 – program
Seminarium De musica 2012 – program

Noty o autorach