head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo De Musica > De Musica XIII

De Musica XIII

De Musica XIII - 2009


SPIS STREŚCI


EWA BIEŃKOWSKA
435 dni

ANNA TENCZYŃSKA
Hermeneutyka „na ziemi niczyjej pomiędzy filozofią, teorią literatury i muzykologią”. Karol Berger o interpretacji

BOGUMIŁA MIKA
Od realizacji idei programowości ku obietnicy płynącej z muzyki przeszłości dla przyszłości, czyli cytat w gatunku symfonii XIX i XX wieku (wybrane przykłady)

JOLANTA GUZY-PASIAKOWA
Jakości brzmieniowe w „Confused intermezzo (The Pole in Spain)” na flet piccolo, fagot i fortepian z 1939 r. Karola Rathausa

MARLENA GNATOWICZ
Allos makhar – szczęście to coś innego…?

DANUTA GWIZDALANKA
Sacrum? Profanum? „Jak wam się podoba”

Korespondencja Staiger-Heidegger, tłum. pol. (na podstawie EMIL STAIGER, Die Kunst der Interpretation, Zürich: Atlantis Verlag 1963) MICHAŁ BRISTIGER (w oczekiwaniu na uzyskanie praw autorskich).

MACIEJ JABŁOŃSKI
Cierpienie Syreny

MACIEJ JABŁOŃSKI
Przyszpilić motyla… Kilka słów o teatrze operowym Mariusza Trelińskiego

 

LIST DO REDAKCJI

ANTONI BUCHNER
Trzy punkty: Muzykologia w kontekście historii – pamięć Zagłady


NOTY O AUTORACH I TŁUMACZACH