head
Stowarzyszenie De Musica > De Musica 2013/2014 > Koncerty, spotkania, dyskusje 2014

Koncerty, spotkania, dyskusje 2014

Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie, 21-23 listopada 2014

Zaproszenie (pdf)

Program 2014

Notki biograficzne wykonawców

Kierownictwo naukowe i artystyczne wydarzeń: prof. Michał Bristiger

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę

Materiały:

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa),
Muzycy włoscy w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej: powody emigracji, bilans zysków i strat

Maria Stolarzewicz (Instytut Muzykologii Weimar–Jena)
Gracja, szlachetna prostota i ideały Starożytnych – oświeceni Niemcy następcami antycznych Greków?

Marcin Krajewski (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski),
Komentarz do koncertu W kręgu Luigiego Dallapiccoli

Marcin Krajewski (Instytut Muzykologii, Uniwersytetu Warszawskiego)

O przedmiotach analizy muzycznej w teorii Macieja Gołąba