head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo Muzykalia > Muzykalia V/Zeszyt amerykański 1

Muzykalia V/Zeszyt amerykański 1

Muzykalia V -2008-
ZESZYT AMERYKAŃSKI 1

Redakcja:

Michał Bristiger – redaktor naczelny / Editor in Chief (Warszawa)
Jolanta Guzy-Pasiak – redaktor prowadząca / Editor (Warszawa)

Stowarzyszenie De Musica
Al. Armii Ludowej 6/16
00-571 Warszawa


SPIS TREŚĆI/TABLE OF CONTENTS


ANNE SWARTZ
Elsner, Chopin i narracja muzyczna jako symbole narodu, „Polish Review” 39: 1994 (przełożył Michał Bristiger)
Elsner, Chopin and Musical Narrative as Symbols of Nation, „Polish Review” 39 (1994) (Polish translation: Michał Bristiger)


JAN HOLCMAN
The Labyrinth of Chopin ornamentation, „The Julliard Review” 5: 1958 nr 2. Wstęp: MICHAŁ BRISTIGER
The Labyrinth of Chopin Ornamentation, „The Julliard Review” 5 (1958) No. 2. Introduction: MICHAŁ BRISTIGER (in Polish)


HENRY COWELL
Proces komponowania. Wstęp: LEWIS M. TERMAN, “The American Journal of Psychology” 37: 1926 nr 2 (przełożyła Jolanta Guzy-Pasiak)
The Process of Musical Creation. Introduction: LEWIS M. TERMAN, “The American Journal of Psychology” 37 ( 1926) No. 2 (Polish translation: Jolanta Guzy-Pasiak)


GEORGE ANTHEIL
Ezra Pound, (przełożył Michał Bristiger)
Ezra Pound (Polish translation: Michał Bristiger)


MICHAŁ BRISTIGER
“The Treatise on Harmony” Ezry Pounda
“The Treatise on Harmony” by Ezra Pound (in Polish)


KAROL RATHAUS
Schönberg ma 70 lat (przełożyła Jolanta Guzy-Pasiak)
Schönberg is 70 Years Old (Polish Translation: Jolanta Guzy-Pasiak)


JOLANTA GUZY-PASIAK
Rathaus - Schönberg
Rathaus - Schönberg (in Polish)


MARCIN POPRAWSKI
Muzykologiczne aspekty interpretacji „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka
Musicological Aspects of Interpretation of „Podróż zimowa” by Stanislaw Barańczak (in Polish)


ANNA TENCZYŃSKA
Słuchanie literatury. Rytm w „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka
Listening to the Literature. Rhythm in “Chirurgiczna precyzja” by Stanislaw Barańczak (in Polish)


ANNA SZLAGOWSKA
Ives i transcendentaliści
Ives and the Transcendentalists (in Polish)


MAŁGORZATA KOMOROWSKA
Polska śpiewaczka w amerykańskiej perspektywie - Marcela Sembrich
A Polish Singer in American Perspective – Marcela Sembrich (in Polish)


MALINA SARNAWSKA
Paweł Kochański – A Universal Artist
Paweł Kochański – A Universal Artist (in Polish)

 

Teksty źródłowe z archiwum Polskiego Instytutu Naukowego (PIASA) w Nowym Jorku
Manuscripts from the Polish Institute of Arts and Sciences in America’s Archive, New York

 

Recenzje/Reviews


LESZEK POLONY
Krzysztof Guczalski: The Study of Meaning in Music and in the Philosophy of Music [Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce]. Kraków 1999, 2002, Musica Iagellonica


BARBARA SMOLEŃSKA-ZIELIŃSKA
„Paweł Kochański in memoriam”. CD Acte Préalable AP 0061 (2001) (in Polish)