head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo Muzykalia > Muzykalia IX/Zeszyt rosyjski 1

Muzykalia IX/Zeszyt rosyjski 1

Muzykalia IX -2010-
ZESZYT ROSYJSKI 1

Redakcja:
Michał Bristiger - Redaktor Naczelny (Warszawa),
Natalia Nikolska (Świdnica)
Anna Sobieska (Warszawa)
Iza Niemorowskaja (Moskwa)

 

SPIS TREŚCI


IZA NIEMIROWSKA
Modesta Musorgskiego metoda recytatywnego tekstu: scenariusz intonacyjny.
przeł. P. Nikolski

IZA NIEMIROWSKA
Conflicting Morphological Symphonism in Schnittke’s Later Compositions

KATARZYNA OSIŃSKA
Polskie życie muzyczne w Moskwie (1915-1916)

ANNA SOBIESKA
„Metasłowo” Stanisława Przybyszewskiego a teorie muzyczne rosyjskich symbolistów

MARINA CWIETAJEWA
Z listu do Andre` Gide`a
przeł. M.Bristiger

MARINA CWIETAJEWA
Wiersze wybrane
przeł. M.Żurowska

MARIA LUISA DODERO COSTA
Fedor Tjutčev - Trittico genovese

MARIA LUISA DODERO COSTA
L'ultima Chersonide

KOŹMA PRUTKOW
Myśli i aforyzmy
przeł. M.Bristiger

ALEKSANDR MEDWIEDIEW
Pasażerka
przeł. N.Nikolska

IGOR SWIETŁOW
Kawarga
przeł. P. Nikolski


NOTY O AUTORACH I TŁUMACZACH