head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo Muzykalia > Muzykalia IV/Zeszyt niemiecki 1

Muzykalia IV/Zeszyt niemiecki 1

Muzykalia IV -2008-
ZESZYT NIEMIECKI 1

Redakcja:
Michał Bristiger - Redaktor Naczelny
Maria StolarzewiczSPIS TREŚCI

CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER
Kilka pojęć z nauk przyrodniczych Goethego w: Johann Wolfgang von Goethe, Hamburger Ausgabe, red. Erich Trunz, t. 13 Naturwissenschaftliche Schriften 1, (przeł. Grażyna Milińska, Michał Bristiger)


HERBERT VON EINEM
Filozofia sztuki według Goethego, piewodruk: Goethe und Dürer. Goethes Kunstphilosophie, Hamburg 1947, (przeł. Grażyna Milińska)


KAROL SAUERLAND

Wiedział jeszcze więcej...” O załamaniu się pierwotnej koncepcji „Doktora Fausta” Tomasza Manna pod wpływem Theodora W. Adorno (przeł. Anna Wołkowicz, Maria Stolarzewicz)


GRAŻYNA MILIŃSKA
O „Czarodziejskim Flecie” J.W. Goethego


ANNA SZLAGOWSKA
Modernistyczny dialog poezji z muzyką w twórczości Rilkego


MARZENA KINAL
Besuch der alten Dame“. Friedrich Dürrenmatt und Gottfried von Einem


WOJCIECH BOŃKOWSKI
O pewnej płycie Dietricha Fischera-Dieskaua.


WOJCIECH BOŃKOWSKI
X Symfonia Gustava Mahlera


MARIA STOLARZEWICZ
Joanna Mądroszkiewicz

 

Redakcja składa podziękowania za udzielenia zgody na publikację następujących materiałów: profesorowi Jürgenowi D. Kruse-Jarres ze Stuttgartu za: Herbert von Einem, Goethes Kunstphilosophie, wydawnictwu C.H. Beck za: Carl Friedrich von Weizsäcker – Kilka pojęć z nauk przyrodniczych Goethego, Redakcji „Zeszytów literackich” za: Wojciech Bońkowski – O pewnej płycie Dietricha Fischera-Dieskaua, profesorowi Karolowi Sauerladowi tekst „Wiedział jeszcze więcej...” O załamaniu się pierwotnej koncepcji „Doktora Fausta” Tomasza Manna pod wpływem Theodora W. Adorno, który pierwotnie ukazał się w czasopiśmie „Literatura na świecie” 1987 nr 2.

 

Muzykalia IV / Deutsches Heft 1

 

Inhaltverzeichnis:


CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER
Einige Begriffe aus Goethes Naturwissenschaft in: Johann Wolfgang von Goethe, Hamburger Ausgabe, hrsg. von Erich Trunz, Bd. 13, (übersetzt von Grażyna Milińska, Michał Bristiger)


HERBERT VON EINEM
Goethes Kunstphilosophie, Erstdruck: Goethe und Dürer. Goethes Kunstphilosophie, Hamburg 1947 (übersetzt von Grażyna Milińska)


KAROL SAUERLAND
Er wußte noch mehr“. Zum Konzeptionsbruch in Thomas Manns Doktor Faustus unter dem Einfluss Adornos (übersetzt von Anna Wołkowicz, Maria Stolarzewicz)


GRAŻYNA MILIŃSKA
Über die Zauberföte von J.W. Goethe


ANNA SZLAGOWSKA
Modernistischer Dialog der Musik und Poesie in Rilkes Schaffen


MARZENA KINAL
Besuch der alten Dame“. Friedrich Dürrenmatt und Gottfried von Einem


WOJCIECH BOŃKOWSKI
Über eine CD von Dietrich Fischer-Dieskau


WOJCIECH BOŃKOWSKI
X Symphonie von Gustav Mahler


MARIA STOLARZEWICZ
Joanna Mądroszkiewicz