head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo Muzykalia > Muzykalia I/Materiały konferencyjne 1/Zeszyt francuski 1

Muzykalia I/Materiały konferencyjne 1/Zeszyt francuski 1

Muzykalia I -2008-
Materiały Konferencyjne 1

ZESZYT FRANCUSKI 1

Redakcja:
Michał Bristiger - Redaktor Naczelny
Ewa Schreiber 
 
II MEMORIAŁ STEFANA JAROCIŃSKIEGO

z cyklu Kompozytorzy poznańscy i ich goście


Materiały z konferencji muzykologicznej
organizowanej przez Stowarzyszenie De Musica
Poznań, 25-26 kwietnia 2007

Michał Bristiger - kierownictwo sesji
Ewa Schreiber - sekretarz ds. organizacyjnych
i tematycznych

 

 

 

Stowarzyszenie De Musica składa podziękowanie
Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za udzielenie dotacji.

Dziękujemy również za pomoc okazaną przez
Współorganizatorów konferencji:
Akademię Muzycznę im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu,
Alliance française przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
Katedrę Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
Poznański Oddział Związku Kompozytorów Polskich

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk


oraz patronów medialnych:
Radio Merkury i Gazetę Wyborczą.


SPIS TREŚCI


MICHAŁ BRISTIGER (Warszawa)
Wstęp


KRZYSZTOF POMIAN (Paryż, Toruń)
JAN STĘSZEWSKI (Poznań)
Wspomnienie o Stefanie Jarocińskim


MAŁGORZATA WOŹNA-STANKIEWICZ (Kraków)
Francuskie tematy Zdzisława Jachimeckiego  (tekst w przygotowaniu)


MICHAŁ BRISTIGER (Warszawa)
Myśl muzyczna w pismach André Souris


DOBROCHNA RATAJCZAKOWA (Poznań)
Muzyka melodramatu


ELŻBIETA NOWICKA (Poznań)
„Dziecko i czary” Maurice'a Ravela

Referat przedstawiony na konferencji stanowił zmienioną wersję następującej publikacji:

E. Nowicka, "Wiele opowieści w jednej baśni. O wątkach baśniowych w 'Oberonie' C. M. Webera i 'Dziecku i czarach' M. Ravela". w: Grzegorz Leszczyński (red.) "W poszukiwaniu straconego królestwa", Poznań 2006, s. 197-208.

STANISŁAW JAKÓBCZYK (Poznań)
Opery Borisa Viana


KATARZYNA LISIECKA (Poznań)
Symbolizm w teatrze Maeterlincka i Debussy'ego. O „Pelleasie i Melisandzie”


ADAM ZAGAJEWSKI (Kraków)
prezentacja poetycka (tekst w przygotowaniu)


TOMASZ RÓŻYCKI (Opole)
„Rzut kośćmi” Stéphana Mallarmé i dźwięk, jaki temu towarzyszy (tekst w przygotowaniu)

 


IRENA PONIATOWSKA (Warszawa)
Jankélévitch - Jarociński: o sztuce pisania monografii


JUSTYNA KROSCHEL (Poznań)
Akademia Poezji i Muzyki (1570-1573). Cele, działalność, realizacja ideałów (tekst w przygotowaniu)


MARLENA GNATOWICZ (Poznań)
Estetyczno-formalne wyznaczniki „tragédie lyrique” i ich egzemplifikacja w późnych operach Glucka (tekst w przygortowaniu)


MARIA STOLARZEWICZ (Warszawa)
„Alceste” Eurypidesa jako źródło librett operowych. Uwagi Hectora Berlioza


JAKUB KASPERSKI (Poznań)
Recepcja „Requiem” Gabriela Fauré w twórczości rekwialnej kompozytorów francuskich


MAŁGORZATA KOMOROWSKA (Warszawa)
Trzy pieśni francuskie w relacjach tekstu i muzyki: Verlaine, Sully-Prudhomme, Baudelaire – Fauré, Debussy


RAFAŁ CIESIELSKI (Zielona Góra)
Kompozytorskie pokolenie „debiut 1930” wobec muzyki francuskiej


MARCIN TRZĘSIOK (Katowice)
Fenomenologia dzieła muzycznego według Marcela Prousta


ANNA TENCZYŃSKA (Warszawa)
André Hodeir. Między muzyką a literaturą (tekst w przygotowaniu)


EWA SCHREIBER (Poznań)
Paul Ricoeur i jego teoria metafory w estetyce muzyki (tekst w przygotowaniu)


ANNA KOSZEWSKA (Poznań)
Muzyka w oku cyklonu? Idee Bernarda Stieglera wobec współczesnej myśli francuskiej (tekst w przygotowaniu)


MARCIN KRAJEWSKI (Warszawa)
„Musique de douze sons”. Uwagi o recepcji techniki dodekafonicznej we Francji

Przekład

NICOLAS MEEÙS, Apologia partytury (tłumaczenie: Eliza Krupińska)


Program konferencji