head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo Diagonali > Nr 1/2012

Nr 1/2012

Redakcja:

Michał Bristiger (Warszawa) – redaktor naczelny

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa) – zastępca redaktora naczelnego

Kamila Stępień-Kutera (Warszawa) – sekretarz

Rada redakcyjna:

Maria Antonella Balsano (Palermo), Karol Berger (Berkeley, CA), Andrea Bohlman (Philadelphia), Aurelia Brockdorff (La Valletta), Paolo Emilio Carapezza (Palermo), Amalia Collisani (Palermo), Nikos Filaktos (Athenai), Gabriela Gacek (Wrocław), Helen Geyer (Weimar), Marcin Gmys (Warszawa), Jan Maria Kłoczowski (Warszawa), Marcin Krajewski (Warszawa), Aleksander Laskowski (Warszawa), Anna Malek (Sevilla), Leonardo Masi (Firenze – Warszawa), Gaetano Mercadante (Palermo), Hanna Palmon (Jeruszalaim), Pierangela Pingitore (Cosenza), Massimo Privitera (Palermo), Monika Prusak (Palermo), Jerzy Stankiewicz (Kraków), Anna Tenczyńska (Warszawa), Giada Viviani (Venezia), Sławomir Wieczorek (Wrocław), Elżbieta Witkowska-Zaremba (Warszawa), Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków)


Okładka

Diagonali (Od Redakcji)

Michał Bristiger Palermo – Varsavia: una lunga collaborazione Palermo-Warszawa, długotrwała współpraca (czyli La Diagonale)

Mousiké a Paolo Emilio Carapezza nel giorno del suo compleanno. Giornata di studi e concerto. Palazzo Steri, Palermo, 11 ottobre 2010  

Didaskaloi. Recital in due tempi in occasione della nomina di Professore Emerito a Paolo Emilio Carapezza e Salvatore Nicosia. Musiche elleniche a rinascimentali a cura di Paolo Emilio Carapezza. Palazzo Steri, Palermo, 12 giugno 2012  

John Keats Ode on a Grecian Urn

Leonardo Masi Bestemmia? La religione dell’amore in Karol Szymanowski

Julia Hartwig Stawisko 

Anna Tenczyńska Sycylia Jarosława Iwaszkiewicza (szkic do portretu)

Paolo Emilio Carapezza  La teoria e la pratica: la poetica di Aristosseno nel De musica 32-36 e gl’Inni Delfici  

Paolo Emilio Carapezza L'antica musica di Henryk Mikołaj Górecki 

Maria Antonella Balsano Mignon in Polonia. Rielaborazioni poetiche e musicali polacche della ballata di Goethe (I) 

Amalia Collisani Le molte anime dell’Ulisse di Dallapiccola 

Piero Violante Sycylia między kulturą a naturą, przekł. Michał Bristiger 

Pierangela Pingitore Fausto Torrefranca 

Barbara Przybyszewska-Jarmińska Muzyczne kontakty dworu królewskiego polskich Wazów z Rzymem w świetle dawniejszych i nowych badań 

Károly Kerényi Pseudo-Antistenes, przekł. Michał Bristiger 

Nicola Cusumano „Die Rechnung geht auf, die Welt geht auf“: appunti su Károly Kerényi  

Hanna Palmon Kinneret  

Manuel de Falla Cante jondo  

Kamila Stępień-Kutera „…wszystko to, czego brakuje w Nerone…”. Historia niedokończonej opery Arriga Boita 

Aleksander Laskowski Monteverdi i oszukiwanie ucha. Rozmowa z Philippe’em Boesmansem o operze Poppea e Nerone 

Małgorzata M. Przybyszewska Spotkania z Sycylią na Uniwersytecie Warszawskim

Copyright © by Authors

ISBN 978-83-935850-0-7