head
Stowarzyszenie De Musica > Pismo De Musica > De Musica XV/Nuove Pagine 4

De Musica XV/Nuove Pagine 4

De musica XV - Nuove Pagine 4

2010

Polsko-włoskie materiały muzyczne /

Argomenti musicali polacco-italiani


Redakcja / Redazione:

Michał Bristiger (Warszawa) – redaktor naczelny / editore
Nadia Capogreco (Cosenza)
Agnieszka Jaźwińska-Pudlis (Warszawa)
Pierangela Pingitore (Cosenza)
Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa) – zastępca redaktora naczelnego / viceeditore
Giada Viviani (Warszawa)

 

SPIS TREŚCI


MICHAŁ BRISTIGER
Nadia Capogreco in memoriam

ANDREA F. BOHLMAN
20th Century Politics and Song, wokół pracy Nadii Capogreco

PIERALGELA  PINGITORE
Alfonso Rendano: un musicista calabrese nel segno di Chopin

DAVIDE AMODIO
Beethoven, Tre Sonate concertanti per piano e violino con l’aggiunta del violoncello

LEONARDO MASI
„Padwan” – próba definicji, tłum. Jan Tyszowiecki


Recenzje i informacje o włoskich i polskich publikacjach muzykologicznych


“Rivista di Analisi e Teoria Musicale” Periodico dell’associazione Gruppo di Analisi e Teoria Musicale (GATM) 2, 2006, 2007/1-2, 2008/1-2, 2009/1-2; omówienie Pierangela Pingitore

Historia muzyki XVII wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta M. Szweykowskiego: Muzyka we Włoszech, cz. I, II, III, V/1, Musica Iagellonica Kraków 2000, 2000, 2001, 2008; omówienie Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Dizionario dei Musicisti Calabresi a cura di Marilena Gallo; omówienie Pierangela Pingitore

Rassegna di periodici musicali italiani, 2008; opracowanie Giada Viviani

Muzyczna „italianità” w artykułach opublikowanych w polskich periodykach muzykologicznych w latach 1990-2009 (Musica Iagellonica, Musicology Today, Muzyka, Polski Rocznik Muzykologiczny, Przegląd Muzykologiczny, Res Facta Nova); opracowanie Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Noty o autorach i tłumaczach