head
Stowarzyszenie De Musica > Krytyka Muzyczna > Nr 8/2013

Nr 8/2013

Redakcja:

Michał Bristiger - Redaktor Naczelny
Rafał Ciesielski
Magdalena Dziadek
Marcin Gmys
Marcin Krajewski
Kamila Stępień-Kutera
Sławomir Wieczorek - redaktor prowadzący

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych

Krąg redakcyjny:

Marcin Bogucki, Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Monika Prusak, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.

Portrety

Bogusław Rottermund (Szczecin, Poznań), Grigorij Sokołow – artystyczna prawda objawiona (cz. I) / Grigorij Sokołow – artystyczna prawda objawiona (cz. II)

Bogusław Rottermund (Szczecin, Poznań), Tatiana Shebanova in memoriam

Dariusz Marciniszyn (Wrocław), Natalia Gawriłowa – zapomniana impresjonistka

Marcin Bogucki (Warszawa), Sylwetka twórca Petera Sellarsa  

Życie muzykologiczne 

Krzysztof Rottermund (Berlin, Kalisz), W Moskwie (także) o muzyce polskiej

comes, Podumania dźwiękochłonne (3): 100 lat muzykologii polskiej

Varia

Michał Bristiger (Warszawa), Tempo Rubato (4) Heine

Tempo Rubato (5), Jak czytać małe hasła? 

Tempo Rubato (6) Zawody. Zabieganie o prawdę