head
Stowarzyszenie De Musica > Krytyka Muzyczna > Nr 7/2012

Nr 7/2012

Redakcja:

Michał Bristiger - Redaktor Naczelny
Rafał Ciesielski
Magdalena Dziadek
Marcin Gmys
Marcin Krajewski
Kamila Stępień-Kutera
Sławomir Wieczorek - redaktor prowadzący

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych

Krąg redakcyjny:

Marcin Bogucki, Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Monika Prusak, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.

 

 

ŻYCIE MUZYCZNE

Leszek Wójtowicz (Kraków)

Pamięć, muzyka i słowa

Krzysztof Rottermund (Berlin, Kalisz)

Trzech wspaniałych? Nie, tylko jeden...

Lipiński znany i mniej znany

Dwaj obcy

Hanns Eisler – w 50. rocznicę śmierci

Marcin Bogucki (Warszawa)

Nieszczęsna Halka

Anita Gietka (Rudnik nad Sanem)

Krakowska Aktorka w małym miasteczku na Podkarpaciu

ALEKSANDER SKRIABIN - pianista i pedagog

Bogusław Rottermund (Szczecin, Poznań)

Koncertowa działalność Aleksandra Skriabina

Aleksander Skriabin jako pedagog

Aleksander Skriabin jako pianista w świetle zachowanych nagrań kompozytora

VARIA

Ziemowit Socha (Wrocław)

Funkcje socjologii muzyki

comes

Podumania dźwiękochłonne (2): Słucham (Dwójki), więc jestem?

Michał Bristiger (Warszawa)

Tempo Rubato (1) Basil Maine

Tempo Rubato (2) Według Mikołaja Bierdiajewa

Tempo Rubato (3) G. B. Shaw. Analiza formalna

OGŁOSZENIE

Forum Krytyki Operowej - zaproszenie

Forum Krytyki Operowej - program