head
Stowarzyszenie De Musica > Krytyka Muzyczna > Nr 6/2011/Materiały konferencyjne

Nr 6/2011/Materiały konferencyjne

"De Musica" 2011, 13-18 września w Warszawie.

Spotkania, koncerty, spektakle, dyskusje, wystawy, edukacja muzyczna - kierownictwo naukowe i artystyczne - prof. Michał Bristiger

Program wydarzeń

Plakat

Materiały z konferencji: Konteksty krytyki muzycznej, 14-15 września,  koordynator: Rafał Ciesielski (Uniwersytet Zielonogórski)

Maria Behrendt (Szczecin)
Karol Stromenger wobec przemian w muzyce współczesnej

Marcin Krajewski (Uniwersytet Warszawski)
Paul Dukas jako krytyk muzyczny. Przypadek "Nokturnów" Debussy’ego

Krzysztof Rottermund (Uniwersytet Szczeciński, Akademia Sztuki w Szczecinie)
Krytyka muzyczna końca XVIII wieku na łamach "Allgemeine Musikalische
Zeitung"

Antoni Buchner (Berlin)
Czym się Carl Dahlhaus w Berlinie nie zajmował

Maria Antonella Balsano (Università degli Studi di Palermo)
Ogni verso porta in sé la melodia bell’e pronta": il duplice cimento di Moniuszko con la ballata di Goethe


Każdy dobry wiersz przynosi z sobą gotową melodię": dwa podejścia Moniuszki do ballady Goethego
(przekł. Monika Prusak)

Sławomir Wieczorek (Uniwersytet Wrocławski)
Krytyka muzyczna w systemie totalitarnym

Grzegorz Michalski (Warszawa)
Krytyka (muzyczna) cenzury

Tomasz Kienik (Uniwersytet Zielonogórski)
Internetowe oblicza krytyki muzycznej

Małgorzata Komorowska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Skrzypek opętany, czyli jak oceniać utwór baletowy?

Tomasz Cyz (Warszawa)
Mój warsztat krytyka operowego. Temat - rozeznanie/konteksty - przeżycie - tekst 

Rafał Ciesielski (Uniwersytet Zielonogórski)
Muzyka jazzowa jako przedmiot krytyki muzycznej