head
Stowarzyszenie De Musica > Krytyka Muzyczna > Nr 5/2011

Nr 5/2011

Redakcja:

Michał Bristiger - Redaktor Naczelny
Rafał Ciesielski
Magdalena Dziadek
Marcin Gmys
Marcin Krajewski
Kamila Stępień-Kutera
Sławomir Wieczorek

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych

Krąg redakcyjny:

Marcin Bogucki, Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Monika Prusak, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.

POSTACIE

Jerzy Luty (Wrocław)
Cage i Schönberg: u źródeł nowej muzyki

Violetta Kostka (Gdańsk)
Wartości muzyki Pawła Szymańskiego

Bogumiła Mika (Cieszyn)
Obecny-nieobecny. O recepcji muzyki Alfreda Schnittkego w Polsce

Monika Prusak (Palermo)
Luigi Rognoni intellettuale europeo

MIECZYSŁAW WEINBERG I JEGO PASAŻERKA (c.d.)

Michał Klubiński (Warszawa)
Pasażerka – opera o Pamięci. Rozmowa z prof. Michałem Bristigerem

Dorota Wolska (Wrocław)
Moc słowa i ekspiacja muzyki. Notatki z wykładu Michała Bristigera

ŻYCIE MUZYCZNE

Krzysztof Rottermund (Berlin, Szczecin)
Rok Chopinowski w Berlinie

Violetta Kostka (Gdańsk)
Komedia o niemej żonie Tadeusza Kasserna w Teatrze Wielkim w Poznaniu

Marcin Bogucki (Warszawa)
Subtelność i sztuczność (Toshio Hosokawa Matsukaze)

VARIA

Antoni Buchner (Berlin)
By the way

comes
Podumania dźwiękochłonne (1): Warszawska ‘jesień muzyki’?

Bogusław Rottermund (Szczecin, Poznań)
O nauczaniu gry na fortepianie

Bogusław Rottermund (Szczecin, Poznań)
Szukając "innego" Chopina

Bogusław Rottermund (Szczecin, Poznań)
Odwieczny dylemat – stare czy nowe, czyli...