head
Stowarzyszenie De Musica > Krytyka Muzyczna > Nr 4/2011

Nr 4/2011

Redakcja:

Michał Bristiger - Redaktor Naczelny
Rafał Ciesielski
Magdalena Dziadek
Marcin Gmys
Marcin Krajewski
Kamila Stępień-Kutera
Sławomir Wieczorek

Krąg redakcyjny:

Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych


ARTYKUŁY

Reinhold Brinkmann (1934-2010)

Max Nyffeler
Nasłuchując tonu Epoki. Rozmowa z Reinholdem Brinkmannem            (przekł. Agata Płuska)

Karol Berger (Stanford)
Reinhold Brinkmann (1934-2010)

Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010)

Małgorzata Gmys, Marcin Gmys (Poznań)
Rozmowa z Henrykiem Mikołajem Góreckim

Marcin Gmys (Poznań)
Czarne kwiaty. Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010)


KSIĄŻKI

Magdalena Dziadek (Poznań)
Życie muzyczne XIX-wiecznej Warszawy w zwierciadle krytyki

Sergiusz Wrotek (Warszawa)
Muzyka XX wieku Elliotta Antokoletza

 

ŻYCIE MUZYCZNE

Tomasz Cyz (Warszawa)
Wesele według Warnerna

Monika Prusak (Palermo)
„Liście opadają martwe”. Chopin 2010 w Palermo.

Monika Prusak (Palermo)
Pamiętnik duszy. Muzyka Arvo Pärt’a spotyka nieskończoność dźwięku

 

VARIA

Michał Bristiger (Warszawa)
Palermo-Warszawa, długotrwała współpraca (czyli La Diagonale)

Paweł Krzaczkowski (Jelenia Góra, Wrocław)
György Kurtág Sends Word Through Samuel Beckett

Michał Klubiński (Warszawa)
Kartki Chopinowskie

 

LISTY DO REDAKCJI

Elżbieta Szczepańska-Lange (Warszawa)
W odpowiedzi Magdalenie Dziadek

Magdalena Dziadek (Poznań)
Odpowiedź na replikę