head
Stowarzyszenie De Musica > Krytyka Muzyczna > Nr 2/2010

Nr 2/2010

Redakcja:
Michał Bristiger - Redaktor Naczelny
Rafał Ciesielski
Magdalena Dziadek
Marcin Gmys
Marcin Krajewski
Kamila Stępień-Kutera
Sławomir Wieczorek

Krąg redakcyjny:

Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.


Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych

 

ARTYKUŁY


Ewa Hauptman-Fischer (Warszawa)
Analiza źródłoznawcza Halki Stanisława Moniuszki


Krzysztof Rottermund (Berlin, Szczecin)
Ahrenshoop – kolonia artystyczna nad Bałtykiem


ESEJE


Robert Losiak (Wrocław)
O możliwości rozumienia cywilizacji muzycznej...


Leonardo Masi (Florencja)
Wyspiański – muzyk (przekł. Marcin Wyrembelski)


RECENZJE


Maciej Jabłoński (Poznań)
Treliński na rozdrożu


Gabriela Gacek (Warszawa), Grzegorz Dąbrowski (Wrocław)
„Muzyka była taka że oj”


OGŁOSZENIE


Anna Jagielska (Warszawa)
Pod niebem Sefarad

Streszczenia referatów z konferencji Krytyka muzyczna. Zagadnienia podstawowe, współczesne, historyczne (9-11 stycznia 2009, Warszawa, IV konferencja z cyklu „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”) – Część II


Marcin Krajewski (Warszawa)
Pisarstwo muzyczne Zygmunta Mycielskiego a jego twórczość kompozytorska


Barbara Literska (Zielona Góra)
Wartość dramatu muzycznego „Jutro” Tadeusza Bairda


Bogumiła Mika (Cieszyn)
Stosunek krytyki muzycznej do wydarzeń 1968 roku


Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa)
Kompozytorzy krytykami. Pytając o motywacje uczestników słynnych sporów wokół siedemnastowiecznej musica moderna


Ewelina Radion (Rzeszów)
O propagowaniu spuścizny Zygmunta Mycielskiego przez „Kamerton”


Kamila Stępień-Kutera (Warszawa)
Arrigo Boito jako krytyk muzyczny i jego reforma opery włoskiej


Andrzej Szypuła (Rzeszów)
„Barbizon Wiśniowski” i „Kamerton”. Wiedza, pamięć i legenda o Zygmuncie Mycielskim