head
Stowarzyszenie De Musica > Krytyka Muzyczna > Nr 1/2010

Nr 1/2010

Redakcja:
Michał Bristiger - Redaktor Naczelny
Rafał Ciesielski
Magdalena Dziadek
Marcin Gmys
Marcin Krajewski
Kamila Stępień-Kutera
Sławomir Wieczorek

Krąg redakcyjny:

Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.


Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych

 

SEMINARIUM „NOWOCZESNOŚĆ W MUZYCE”


Karol Berger (Stanford)
Koło czasu i strzała czasu w muzyce


Karol Berger (Stanford)
Sytuacja muzykologii dziś


Sławomir Wieczorek (Wrocław)
Komentarz po seminarium „Nowoczesność w muzyce”


Anna Maria Busse Berger (Davis)
Models of Composition... (streszczenie)


ESEJE

Maciej Jabłoński (Poznań)
Między melancholią i ekstazą. O całkiem banalnych rozterkach muzykologa


Paweł Krzaczkowski (Wrocław/Jelenia Góra)
Technika i tworzenie


Leonardo Masi (Florencja)
Granice we mgle. O poezji Tomasza Różyckiego (przekł. Katarzyna Skórska)


RECENZJE

Jolanta Guzy-Pasiak (Warszawa)
Koncert Karola Rathausa i Szymona Laksa w Warszawie

Streszczenia referatów z konferencji Krytyka muzyczna. Zagadnienia podstawowe, współczesne, historyczne (9-11 stycznia 2009, Warszawa, IV konferencja z cyklu „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”) – Część I


Maria Behrendt (Szczecin)
Koncepcja krytyki muzycznej w ujęciu Karola Stromengera


Beata Bolesławska-Lewandowska (Cardiff)
Awangarda muzyczna w oczach Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika – według zachowanej korespondencji


Michał Bristiger (Warszawa)
Do „Żwawego Trupa”, Do „Święta Wiosny”


Rafał Ciesielski (Zielona Góra)
O krytyce muzycznej – wokół trzech szkiców Zygmunta Mycielskiego


Magdalena Dziadek (Warszawa)
Polityczny kontekst krytyki muzycznej dwudziestolecia międzywojennego


Jolanta Guzy-Pasiak (Warszawa)
Krytyka o muzyce polskiej na wystawach światowych (do wybuchu II wojny światowej)


Michał Klubiński (Warszawa)
„Konfrontacje z muzyką w świecie”. Zygmunta Mycielskiego prolog do pierwszej „Warszawskiej Jesieni”


Violetta Kostka (Gdańsk)
Tadeusz Zygfryd Kassern jako krytyk muzyczny „Nowego Kuriera” (1929-1933) i „Dziennika Poznańskiego” (1933-1939)