head
Stowarzyszenie De Musica > De Musica 2013/2014 > Żydowski renesans...

Żydowski renesans...

Warszawa, 15-17 września 2013 /  Warsaw, September 15 – 17, 2013

Konferencja Żydowski renesans muzyczny w Polsce i w Niemczech

Conference Jewish Musical Renaissance in Poland and In Germany

Program (pdf)

Plakat (pdf)

Organizator konferencji: Stowarzyszenie „De Musica”

Współorganizator: Muzeum Historii Żydów Polskich

Partner konferencji: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Konferencja finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę. /  The Conference was financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage as well as by the Ministry of Science and Higher Education for promotion of sciences.

Konferencja wspierana przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. / It was also supported by the German-Polish Foundation for Promotion of Sciences. / Gefördert aus Mitteln der Deutsch PolnischenWissenschaftsstiftung

Materiały konferencyjne:

Michał Bristiger (Warszawa), Pamięć o Sewerynie Barbagu (1891–1944) / Remembering Seweryn Barbag (1891-1944)

Hanna Palmon (Jerusalem), Żydowskie środowisko muzyczne Lwowa pomiędzy wojnami światowymi / The Jewish Musical Milieu in Lwów Between the World Wars

Jascha Nemtsov (Hochschule für Musik Weimar / Universität Potsdam), Żydowski renesans muzyczny w Polsce i w Niemczech / Jewish Musical Renaissance in Poland and in Germany

Michael Kirchner (Harsewinkel), Myśl żydowska w działalności Janusza Korczaka / Jüdisches Denken im Lebenswerk Janusz Korczaks

Joanna Gaul (UAM, Poznań), Między metaforą a dosłownością – o sposobach przedstawiania Zagłady w twórczości operowej na przykładzie "Cesarza Atlantydy" Viktora Ullmanna i „Pasażerki” Mieczysława Weinberga, oraz ich współczesnych inscenizacjach

Jan Makarewicz (UW, Warszawa), Intertekstualność „Cesarza Atlantydy" Viktora Ullmanna

Hanna Palmon (Jerusalem), Israeli Art Music – Signposts and Explorations / Muzyka Izraela – drogowskazy i eksploracje