head
Stowarzyszenie De Musica

Stowarzyszenie De Musica

Profesor Michał Bristiger (1921-2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2016

FESTIWAL DE MUSICA 2016

Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie, 19-20 listopada 2016

Program 2016

Festiwal rozpocznie się sobotnią konferencją naukową pod tytułem Fuga w kulturze: od oświecenia do współczesności, podczas której rozważana będzie obecność fugi zarówno w muzyce od czasów Bacha aż do dziś, jak również w twórczości malarskiej i literaturze. W ramach konferencji odbędzie się dyskusja na temat książki Karola Bergera Bach’s Cycle, Mozart’s Arrow: An Essay on the Origins of Musical Modernity, a zakończy ją rozmowa z Pawłem Mykietynem. Drugi dzień festiwalu poświęcony zostanie najnowszej inscenizacji Pasażerki Mieczysława Wajnberga wystawionej w Jekaterynburgu. 

MUZYKOLOGIA ANGLOSASKA: CZASOPISMA

Podczas Seminarium II nasłuchujemy, co słychać w anglosaskiej muzykologii, czytając i streszczając wybrane anglojęzyczne czasopisma. Szczegóły w zakładce Seminarium De Musica II

Zapraszamy na łamy bloga "Jak z żurnala. O czym piszą muzykolodzy"

KRYTYKA MUZYCZNA

Z końcem roku 2015 zainaugurowaliśmy nowy projekt krytyczny De Musica: próby krytyczne/essais critiques. Szczegóły w zakładce Krytyka Muzyczna

ROK 2015

Festiwal De Musica

Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie

13-15 listopada 2015

Program 2015

Pierwszy dzień tegorocznego Festiwalu poświęcony jest profesorowi Karolowi Bergerowi, światowej sławy muzykologowi i humaniście, który do 1968 roku był mieszkańcem Warszawy. Wykłady i dyskusje dotyczyć będą całej jego twórczości, a zwłaszcza monumentalnej Theory of Art, która w polskim przekładzie Anny Tenczyńskiej ukazała się pod tytułem Potęga smaku w roku 2008. Zwieńczeniem pierwszego dnia będzie wykład profesora Bergera Myśl muzyczna a idee oświecenia oraz koncert klawesynistki Agaty Meissner, która wykona utwory Domenica Scarlattiego.

Drugi dzień festiwalu ma charakter ściśle naukowy – wypełni go międzynarodowa konferencja zatytułowana Muzyka w kulturze oświecenia. Wybitni muzykolodzy, znawcy historii i estetyki muzycznej XVIII wieku ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Polski zastanawiać się będą nad fenomenem oddziaływania twórczości muzycznej na szeroko rozumianą kulturę doby oświecenia w Europie. Muzyka ukazywana będzie przy tym z wielu perspektyw – nie tylko (co oczywiste) jako ważny komponent kultury wysokiej drugiej połowy XVIII stulecia, ale także jako przedmiot powiązany z refleksją ekonomiczną, działaniami ówczesnej dyplomacji czy istotny element steatralizowanych oficjalnych świąt rewolucyjnych we Francji.  

Dzień trzeci pomyślany został jako swego rodzaju „szalony dzień muzykologii”. Badacze związani ze stowarzyszeniem De Musica w mini-wykładach bogato ilustrowanych nagraniami opowiadać będą o muzyce klasycznej w taki sposób, by tę muzykę przybliżyć wszystkim zainteresowanym, także tym, którzy nie znają zapisu nutowego i obawiają się (niesłusznie) sztywnej etykiety koncertowej. Jednym z ważniejszych, choć nie jedynym, celem tych wykładów będzie ukazanie muzyki wybranych twórców w perspektywie autobiograficznej, którą artyści ci – często bardzo misternie – „szyfrowali” w swoich partyturach.

ROK 2014

Festiwal De Musica 2014

Koncerty, spotkania, dyskusje 

Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie, 21-23 listopada 2014

Zaproszenie (pdf)

Program 2014

Notki biograficzne wykonawców

Kierownictwo naukowe i artystyczne wydarzeń: prof. Michał Bristiger

14.05.2014

Z głębokim żalem i w poczuciu ogromnej straty informujemy o odejściu Antoniego Buchnera.

Antoni Buchner - muzykolog. Doktoryzował się w 1974 r. w Instytucie Muzykologii UW pracą Problem treści i formy w muzykologii niemieckiej II połowy XIX w. Uczeń Carla Dahlhausa. Tłumacz m.in. jego pism (w jego tłumaczeniu ukazała się m.in. książka Idea muzyki absolutnej i inne studia, Warszawa 1988), a także książki Fryderyk Chopin jako człowiek i muzyk Fredericka Niecksa (Warszawa 2011). Autor książki Come meno può essere più (Palermo 1989). Redaktor pisma Muzykalia / Judaica. Autor wielu artykułów publikowanych na stronie Stowarzyszenia De Musica. Uczestnik konferencji i seminariów De Musica.

W Programie II Polskiego Radia Antoniego Buchnera wspominał prof. Michał Bristiger - nagranie audycji

 

ROK 2013

Warszawa, 15-17 września 2013

Konferencja Żydowski renesans muzyczny w Polsce i w Niemczech

Program (pdf)

Materiały konferencyjne

Współorganizatorem konferencji było Muzeum Historii Żydów Polskich

Warszawa, 17-19 września 2013

De Musica 2013

Koncerty, spotkania, dyskusje

Program (pdf)

Materiały konferencyjne

Kierownictwo naukowe i artystyczne wydarzeń: prof. Michał Bristiger


 

Nasza działalność

Od końca roku 2007 (czyli od założenia strony internetowej Stowarzyszenia De Musica) opublikowaliśmy w wersji on-line dwa numery pisma "De Musica" (zeszyt 13 i 14/Nuove Pagine 3, zob. też numery wcześniejsze), czternaście numerów nowego pisma "Muzykalia" (m.in.: zeszyty francuskie, niemieckie, amerykańskie, rosyjskie i Judaica oraz materiały konferencyjne), siedem numerów nowego pisma Krytyka Muzyczna oraz jeden numer nowego pisma Diagonali.

Ukazały się drukiem następujące numery naszego internetowego pisma "De Musica":

W latach 2007-2009 zorganizowaliśmy cztery konferencje z cyklu "Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki" oraz seminarium "Nowoczesność w muzyce. Geneza pojęcia oraz jego treść w XX wieku u Witolda Lutosławskiego (Mozart, Beethoven, Haydn oraz muzyka Lutosławskiego)" (zob. programy).

Opublikowaliśmy teksty z konferencji "Krytyka muzyczna. Zagadnienia podstawowe, współczesne, historyczne" (IV konferencja z cyklu "Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki"), Warszawa, 9-11 stycznia 2009 oraz sesji poświęconej krytyce muzycznej Festiwalu De Musica Spotkania, Koncerty, spektakle, dyskusje, wystawy, edukacja muzyczna, Warszawa 13-18 września 2011.

W dniach 13-18 września 2011 zorganizowaliśmy Festiwal De Musica (zob. Plakat festiwalu i Program festiwalu)

W dniach 17-20 września 2012 zorganizowaliśmy Festiwal De Musica 2012. Koncerty, spotkania, dyskusje. Kierownictwo naukowe i artystyczne: prof. Michał Bristiger. Warszawa, 17-20 września 2012 (Program festiwalu)


Naszą działalność naukową i popularyzatorską dofinansowało:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Miasto Stołeczne Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich, Oddział w Poznaniu
Ośrodek Alliance française przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

Nasze projekty wsparły następujące instytucje:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Oddział w Warszawie,
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
Uniwersytet Zielonogórski.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia naszych przedsięwzięć składamy niniejszym gorące podziękowania

Stowarzyszenie De Musica

Kontakt:
e-mail: stowarzyszeniedemusica@gmail.com
Stowarzyszenie De Musica, 00-571 Warszawa, Al. Armii Ludowej 6 m. 17
numer konta: PKO BP I/O Warszawa, 07 1020 1013 0000 0502 0126 6154

NIP 5262790951
REGON 017328457
KRS 0000 162 399